Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

                    ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις εμφανίζονται στο λόγο με τρεις τρόπους.

               1. Σχήμα ασύνδετο
Οι προτάσεις συνδέονται χωρίς σύνδεσμο, μπαίνουν η μια πρόταση δίπλα στην άλλη και χωρίζονται με κόμματα.
π.χ. Χόρευαν, πηδούσαν, τάραζαν τον κόσμο από τις φωνές.

               2. Παρατακτική σύνδεση
Η σύνδεση των προτάσεων λέγεται παρατακτική ή κατά παράταξη, γιατί οι προτάσεις παρατάσσονται, τοποθετούνται ισοδύναμες η μια δίπλα στην άλλη δηλαδή κύριες με κύριες ή δευτερεύουσες με δευτερεύουσες. 
Στην παρατακτική σύνδεση χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των προτάσεων παρατακτικοί σύνδεσμοι.
 π.χ. Ούτε μιλούσε ούτε έγραφε.

               3. Υποτακτική σύνδεση
Η σύνδεση των προτάσεων λέγεται υποτακτική, γιατί μ’ αυτήν υποτάσσονται η μία στην άλλη, δηλαδή οι δευτερεύουσες προτάσεις εξαρτώνται από τις κύριες.
 Στην υποτακτική σύνδεση οι προτάσεις είναι ανόμοιες, δηλαδή η μία είναι κύρια και η άλλη δευτερεύουσα. 
 π.χ.Έφυγα από τη γιορτή σου, επειδή ήμουν κουρασμένος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: