Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Η γιορτή της 25ης Μαρτίου του 2014 στο σχολείο μας έγινε με τη συμμετοχή της Α, Β, Γ, ΣΤ  τάξεων.


 ΑΦΗΓΗΤΗΣ 
 Η 25 Μαρτίου  είναι η εθνική επέτειος που αναφέρεται στο μεγάλο ξεσηκωμό της επανάστασης του 1821. Η επανάσταση του 1821, σηματοδοτεί και την έναρξη της Νεότερης Ιστορίας του έθνους μας. Προσπαθήσαμε να στηρίξουμε την αφήγηση της γιορτής μας στις ιστορικές πηγές του βιβλίου μας της ΣΤ τάξης, δίνοντας έμφαση στην ιδεολογική προετοιμασία της επανάστασης, ενώ τα ιστορικά γεγονότα της επανάστασης θα αποδοθούν με δραματοποιήσεις, ποιήματα και τραγούδια από τις μικρότερες τάξεις.

 ΑΦΗΓΗΤΗΣ
 Η Ελληνική επανάσταση του 1821 ήταν το αποτέλεσμα μιας ιστορικής διαδικασίας που χαρακτηρίζεται από οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Ποιες όμως συνθήκες βοήθησαν για να εκδηλωθεί η Επανάσταση του 1821;
1.Η οικονομική εξαθλίωση των υποδούλων Ελλήνων ανάγκασε πολλούς στην εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Αυτοί αποτέλεσαν και την εύπορη τάξη των ναυτικών και των εμπόρων. Δημιουργήθηκε εμπορικός στόλος και χρηματικά κεφάλαια, που χωρίς αυτά οι Έλληνες δεν θα μπορούσαν να εξεγερθούν.
 2.Το ρεύμα του εθνικισμού επέδρασε στην διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης.
 3.Οι πολιτικές συγκυρίες των πολέμων του Ναπολέοντα.
4.Η εξασθένιση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από εσωτερικούς και εξωτερικούς πολέμους.

 ΑΦΗΓΗΤΗΣ
 ΤΙ ΗΤΑΝ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ; 

 ΑΦΗΓΗΤΗΣ 
Αρχικά …θα αναφερθούμε …στην ιδεολογική προετοιμασία της επανάστασης, εντάσσοντας την, μέσα στο ιστορικό πλαίσιο εκείνης της εποχής. Το βέβαιο είναι ότι η επανάσταση του1821 δεν έγινε τυχαία, δεν είναι ξεκομμένη από τις μεγάλες ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης και του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού δηλαδή με τις ιδέες της ισονομίας και της ισοτιμίας, της ελευθερίας του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ανεξιθρησκείας. 

 ΑΦΗΓΗΤΗΣ
 Στην προεπαναστατική περίοδο οι ιδέες του Νεοελληνικού Διαφωτισμού διαχέονται σε όλες σχεδόν τις κοινωνικές ομάδες και κυρίως σε όλες σχεδόν τις καλλιεργημένες και μορφωμένες ομάδες της ελληνικής κοινωνίας. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός (όρος που το 1946 εισήγαγε ο Δημαράς) είναι ένα ιδεολογικό, φιλολογικό, γλωσσικό και φιλοσοφικό ρεύμα που επιχείρησε να μεταφέρει τις ιδέες και τις αξίες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού στον χώρο του υπόδουλου γένους. 

 ΑΦΗΓΗΤΗΣ
 Κύριοι φορείς του νεοελληνικού διαφωτισμού είναι οι Έλληνες που ζουν στην δύση. Αυτοί παρακολουθούν από κοντά τις αλλαγές που γίνονται στην σκέψη,… παρακολουθούν τις ανακαλύψεις πάνω στις νέες τεχνικές,… ανακαλύπτουν τις ιδεολογικές αρχές πάνω στις οποίες πραγματοποιείται η γαλλική επανάσταση. Αυτό το κοινωνικό και πολιτικό γεγονός δανείζει τις αρχές στον νεοελληνικό διαφωτισμό. Εκείνη την εποχή η Ευρώπη ανακαλύπτει τον φιλελευθερισμό και την ανάγκη της αυτοδιάθεσης των λαών. Οι Έλληνες της Δύσης αντιλαμβάνονται πως μόνο με την πνευματική αναγέννηση των υποδούλων θα μπορέσει να ωριμάσει η ιδέα της επανάστασης. Μέσα σε αυτά τα δεδομένα πολλοί μορφωμένοι Έλληνες συμμετείχαν στην διάδοση των ιδεών του διαφωτισμού, που προσαρμόστηκαν στις ανάγκες του υπόδουλου γένους.

 ΑΦΗΓΗΤΗΣ
 Κύριοι εκπρόσωποι του κινήματος γνωστοί κι ως δάσκαλοι του Γένους και κινητήρια δύναμη για την αφύπνιση του έθνους ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής, Ο Ρήγας ο Βελεστινλής, ο Βούλγαρης, ο Κούμας, ο Άνθιμος Γαζής, ο Αγιορείτης μοναχός Κοσμάς ο Αιτωλός αλλά και άλλοι πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι.

 ΑΦΗΓΗΤΗΣ
 Στα τέλη του 18ου αιώνα ο Ρήγας Βελεστινλής συνέταξε χάρτες, έκδωσε προκηρύξεις και οργάνωσε τη μυστική επαναστατική του δράση. Απέβλεπε στην απελευθέρωση και ενοποίηση όλων των Βαλκανικών λαών και φυσικά όλου του ελληνικού στοιχείου που ήταν διασκορπισμένο στην Ανατολή και τα ευρωπαϊκά κέντρα. Πίστεψε βαθιά στην ανάγκη της επαφής των Ελλήνων με τις νέες ιδέες που σάρωναν την Ευρώπη και αυτό τον ώθησε στη συγγραφή και στη μετάφραση βιβλίων σε δημώδη γλώσσα και τη σύνταξη της Χάρτας και του Θούριο.

ΑΦΗΓΗΤΗΣ
 Άξιο είναι να επισημανθεί και πως λίγα χρόνια αργότερα, το έργο της προετοιμασίας των υπόδουλων ανέλαβε η Φιλική Εταιρεία που κατόρθωσε να οργανώσει τους Έλληνες προς τον στόχο της εθνικής απελευθέρωσης.

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ: «ΣΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: «ΘΟΥΡΙΟΣ»

 ΑΦΗΓΗΤΗΣ
'Ενα άλλο στοιχείο που βοήθησε στο μεγάλο ξεσηκωμό είναι η αίσθηση της κοινής καταγωγής από ενδόξους προγόνους, η σταθερή καλλιέργεια της Ελληνικής Γλώσσας από την Εκκλησία. Αυτά συνέστησαν τα στοιχεία της εθνικής αυτοσυνειδησίας. Ένας μεγάλος διαφωτιστής που όργωσε τον ελλαδικό χώρο ήταν Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ο μεγάλος διαφωτιστής που ιδρύοντας σχολεία και μοιράζοντας σταυρουδάκια τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της εκπαιδευτικής και πνευματικής ζωής των υποδούλων Ελλήνων. Στις «Διδαχές» του συμβουλεύει τους γονείς: «Και εσείς, γονείς να παιδεύετε τα παιδιά σας εις τα χριστιανικά ήθη, να μανθάνουν γράμματα. Να κάμετε τρόπον εδώ εις την χώραν σας δια σχολείον, να βρήτε έναν διδάσκαλον να τον πληρώνετε να σας μαθαίνει τα παιδιά σας, ότι αμαρτάνετε πολύ να τα αφήνετε αγράμματα και τυφλά. Καλύτερα να τα αφήνετε πτωχά και γραμματισμένα, παρά πλούσια και αγράμματα».

 ΑΦΗΓΗΤΗΣ
 Από τις αρχές η Ελληνική Επανάσταση είχε την τύχη να δεχτεί τη βοήθεια ενός δυναμικού ρεύματος υποστήριξης που αναπτύχθηκε στις σημαντικότερες πόλεις της Ευρώπης. Ο φιλελληνισμός πρόσφερε σημαντική βοήθεια στην ελληνική υπόθεση. Πρώτον, με την αποστολή χρημάτων, εφοδίων και εθελοντών. Δεύτερον, ασκώντας πίεση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ώστε να προχωρήσουν σε μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους έλληνες επαναστάτες. Ο φιλελληνισμός προσέλκυσε το ενδιαφέρον ορισμένων από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της εποχής. Διανοούμενοι, πανεπιστημιακοί, άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων εργάστηκαν εθελοντικά προπαγανδίζοντας υπέρ της ελληνικής υπόθεσης. Η ιδέα της δημιουργίας ελληνικού κράτους στα εδάφη που ήκμασε η Ελληνική Αρχαιότητα φάνταζε γοητευτική, ιδίως ανάμεσα στους μορφωμένους πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών.

 ΠΟΙΗΜΑ: «ΡΩΣΑΓΓΛΟΓΑΛΟΣ»

 ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Ο Πέρσι Σέλλευ ο φιλέλληνας Άγγλος ποιητής στον πρόλογο του λυρικού ποιήματος του με τον τίτλο «Ελλάς» έγραψε «Όλοι είμαστε ΄Ελληνες. Οι νόμοι μας, η φιλολογία μας, η θρησκεία μας, οι τέχνες μας, έχουν τις ρίζες τους στην Ελλάδα. Γιατί, χωρίς την Ελλάδα η Ρώμη, δεν θα μπορούσε να σκορπίσει κανένα φως κι εμείς θα είμαστε ειδωλολάτρες και άγριοι. Η μορφή και το πνεύμα του ανθρώπου έφτασαν την τελειότητά τους στην Ελλάδα…».

 ΑΦΗΓΗΤΗΣ
 Στα απομνημονεύματα περί Ελληνικής Επαναστάσεως του Φώτιου Χρυσανθακόπουλου ή Φωτάκου διαβάζουμε: «Από τις αρχές του Ιανουαρίου του 1821, αφού τα πάντα ωρίμασαν, άρχισαν οι ΄Ελληνες και επέστρεφαν στα σπίτια τους από τα ξένα, από την Ρωσία, τη Βλαχία και τη Μολβαβία, τη Σμύρνη και από τα άλλα μέρη για να λάβουν μέρος στον αγώνα για την πατρίδα, την ημέρα που αποφασίστηκε από τους απεσταλμένους της Εταιρίας. Μόλις έφταναν στα χωριά ή στις πόλεις τους διαδιδόταν η ιδέα της Επανάστασης σε όλους τους συγγενείς και τους γείτονες τους. Οι αρχιερείς συμφωνούσαν οι ιερείς να διαβάζουν στις εκκλησίες, παρακλήσεις νύχτα και μέρα προς τον Θεό για να ενισχύσει τους Έλληνες στον μελλοντικό αγώνα και όσο αφορά στους άλλους κληρικούς συμφωνούσαν να προτρέπουν κατά την εξομολόγησή τους Έλληνες στην Επανάσταση και να τη θεωρούν ως θρησκευτικώς εγκεκριμένη, διότι ο Θεός όλους τους ανθρώπους τους έπλασε ελεύθερους».
 ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΟ»
ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ : «ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΟ»
 ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ»
 ΠΟΙΗΜΑ: ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΄21
ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ: «ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

 ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Επιστολή του Οδυσσέα Ανδρούτσου προς τους κατοίκους του Γαλαξιδίου, 22 Μαρτίου 1822 «Αγαπημένοι Γαλαξιδιώτες Ήταν βέβαια γραμμένα από το Θεό να πάρουμε τα άρματα μια μέρα και να ορμήξουμε τους τυράννους μας, που τόσα χρόνια χωρίς έλεος μας τυραννούν.Τι τη θέλουμε, αδέλφια, αυτήν την πολυπικραμένη ζωή, να ζούμε κάτω από σκλαβιά και το σπαθί του Τούρκου να ακονίζεται στα κεφάλια μας. Δε βλέπετε που τίποτε δε μας απόμεινε; Οι εκκλησίες μας έγιναν τζαμιά και στάβλοι των Τούρκων. Κανένας δε μπορεί να πει πως έχει κάτι δικό του γιατί το πρωί βρίσκεται φτωχός σα ζητιάνος στο δρόμο, οι οικογένειες μας και τα παιδιά μας βρίσκονται τα χέρια και στην κρίση των Τούρκων. Τίποτε, αδέλφια, δεν μας έμεινε, δεν είναι λοιπόν σωστό να σταυρώσουμε τα χέρια κα να κοιτάμε το ουρανό; Ο Θεός μας έδωσε χέρια γνώση και νου. Ας ρωτήσουμε την καρδιά μας και ας πράξουμε γρήγορα ό,τι μας απαντήσει και ας είμαστε αδέλφια βέβαιοι πως ο πολυαγαπημένος μας Χριστός θα μας προστατεύσει. ‘Ο,τι είναι να κάμουμε θα πρέπει να το κάμουμε μια ώρα γρηγορότερα γιατί.. ύστερα θα χτυπάμε τα κεφάλια μας».

 ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Η Ελληνική Επανάσταση ή Επανάσταση του 1821 έγινε για διάφορους λόγους στην Πελοπόννησο και ήταν η ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με σκοπό την απελευθέρωση του έθνους από τον οθωμανικό ζυγό. Το1830 δημιουργήθηκε ένα ανεξάρτητο εθνικό κράτος, η Ελλάδα μας.. Η ελεύθερη εθνική ζωή ξεκίνησε και τέθηκαν καινούργιοι εθνικοί στόχοι.

 ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Επανάστασης, πολλά είναι τα παραδείγματα αυτοθυσίας των Ελλήνων ανδρών και γυναικών. Οι ανυπότακτοι Σουλιώτες πρωταγωνίστησαν σε πολλές επαναστατικές ενέργειες εναντίον των Τούρκων. Η Δέσπω και οι Σουλιώτισσες ………………………

 ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ :ΔΕΣΠΩ
 ΤΡΑΓΟΥΔΙ:«ΞΥΠΝΑ ΡΑΓΙΑ»

 ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Το σύνθημα της επανάστασης, "Ελευθερία ή Θάνατος", έγινε το εθνικό σύνθημα της Ελλάδας και από το 1838 , η ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΡΤΙΟΥ καθιερώθηκε σαν επέτειος εορτασμού της έναρξής της επανάστασης και σαν ημέρα εθνικής εορτής και αργίας.

ΑΦΗΓΗΤΗΣ (στα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη ανακαλύψαμε το παρακάτω)
Τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί,και σοφοί κι αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι όσοι αγωνιστήκαμεν, αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσωμεν εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί, να την φυλάμεν κι όλοι μαζί να μην λέγη ούτε ο δυνατός «εγώ» ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγη ο καθείς «εγώ»; Όταν αγωνιστή μόνος του και φκιάση, ή χαλάση να λέγη «εγώ». Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν, τότε να λέμε «εμείς». Είμαστε εις το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ».

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ:«Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ» 
ΠΟΙΗΜΑΤΑ : «Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ» «ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ»

 ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 δεν χρησιμοποιήθηκε ένα είδος σημαίας. Αντίθετα κάθε καπετάνιος και κάθε περιοχή συνήθιζαν να έχουν την δική τους σημαία. Σε αυτές δέσποζε κατά κανόνα το σημείο του Σταυρού καθώς και το σύνθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΄Η ΘΑΝΑΤΟΣ». Η σημερινή σημαία καθιερώθηκε το 1822 από το σύνταγμα της Επιδαύρου, έχοντας βεβαίως υποστεί με ο πέρασμα του χρόνου ορισμένες τροποποιήσεις, λόγω των συνταγματικών αλλαγών στο πολίτευμα της χώρας.

 ΠΟΙΗΜΑ : «ΘΕΛΟΥΜΕ»

 ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Ο Ύμνος εις την Ελευθερία Ο Ύμνος εις την Ελευθερίας γράφτηκε από το Διονύσιο Σολωμό το 1823, στη Ζάκυνθο. Αποτελείται από 159 τετράστιχες στροφές και μελοποιήθηκε από το Νικόλαο Μάντζαρο. Το 1864 καθιερώθηκαν οι πρώτες στροφές του ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας από το βασιλιά Γεώργιο το Α΄.

Δεν υπάρχουν σχόλια: