Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

        Μαθαίνω και γράφω σωστά παραγράφους:


Η έκθεση αποτελείται από παραγράφους, κατάλληλα τοποθετημένες και συνδεδεμένες μεταξύ τους, ώστε να δίνουν ένα πλήρες νόημα. 
 Η παράγραφος αναφέρεται σε μια κύρια ιδέα, έχει δηλαδή ένα θέμα. 
Ο μαθητής, για να μπορεί να γράψει σωστά ένα θέμα, πρέπει πρώτα να μάθει πώς γράφεται μια παράγραφος. 


 Η παράγραφος είναι το δομικό υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε για την ανάπτυξη της έκθεσης. Η παράγραφος είναι μια μικρογραφία έκθεσης. 


                         Η δομή της παραγράφου: 


 Η παράγραφος αποτελείται από τρία μέρη: 
                            α) τη θεματική περίοδο 
                             β) τις λεπτομέρειες
                              γ) την κατακλείδα.


Η θεματική περίοδος αντιστοιχεί με τον πρόλογο, οι λεπτομέρειες αντιστοιχούν με το κύριο θέμα και η κατακλείδα αντιστοιχεί με τον επίλογο. Η διαφορά τους είναι ότι στην παράγραφο αναπτύσσεται μια μόνο ιδέα, ενώ μια έκθεση περιλαμβάνει πολλές παραγράφους, όπου αναπτύσσονται περισσότερες από μία ιδέες.


πηγή:http://e-didaskalia.blogspot.gr/2013/07/blog-post_9163.html

Βασικές οδηγίες για το πως γράφουμε περίληψη:

 

Περίληψη είναι η συμπύκνωση ενός αρχικού κειμένου σε ένα καινούριο και συντομότερο κείμενο.

Σο νέο αυτό κείμενο αποδίδει όσο γίνεται πιο πιστά το περιεχόμενο, την δομή και το ύφος του αρχικού κειμένου.
Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι αποτελεί και μια απλή συγκόλληση διαφόρων τμημάτων του αρχικού κειμένου. Ο συγγραφέας της περίληψης παραμένει πιστός στο κείμενο, αλλά ταυτόχρονα το αναπαράγει με δικά του κυρίως λόγια.

Τα απαραίτητα βήματα για να γράψουμε μια περίληψη:

Για να γράψουμε σωστά την περίληψη ενός κειμένου πρέπει να ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο τρόπο εργασίας και ορισμένα σταθερά βήματα.
1ον: Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο (και δεύτερη φορά αν χρειαστεί) και εντοπίζουμε το κεντρικό του θέμα.
2ον: Εργαζόμαστε κατά παράγραφο και βρίσκουμε τους πλαγιότιτλους.

Ξεκινούμε αναφέροντας ποιο είναι το θέμα του κειμένου συνήθως με τη φράση «Αυτό το κείμενο αναφέρεται ή μας πληροφορεί» /// «Ο συγγραφέας αναφέρεται ή μας πληροφορεί».

v στη συνέχεια συνδέουμε τους πλαγιότιτλους των παραγράφων δημιουργώντας ένα κανονικό κείμενο. Για την σύνδεση των πλαγιότιτλων πρέπει, συνεπώς, να χρησιμοποιήσουμε και άλλες λέξεις ή φράσεις οι οποίες ονομάζονται συνδετικές.
v στην αρχή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις ή φράσεις «αρχικά, στην αρχή, κατ’αρχήν» σε συνδυασμό με το κατάλληλο ρήμα (π.χ. περιγράφει, αναφέρει, σχολιάζει, επισημαίνει, αιτιολογεί, κρίνει).
v στην συνέχεια της σύνθεσης της περίληψης χρησιμοποιούμε συν-δετικές φράσεις ή λέξεις όπως «στην συνέχεια, έπειτα, ακολούθως, στην επόμενη ενότητα» και το κατάλληλο ρήμα.
v στο τέλος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λέξεις ή φράσεις όπως «συμπερασματικά, τέλος, τελικά, κλείνοντας, συμπεραίνοντας, ανακεφαλαιώνοντας κλπ.» σε συνδυασμό και πάλι με το κατάλληλο ρήμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: