Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014


                                     ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣΑντωνυμίες είναι οι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια "δουλειά" με αυτές. Επιπλέον οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια, μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για πρόσωπα και πράγματα και χωρίς να τα επαναλαμβάνουμε συνέχεια.


Οι αντωνυμίες χωρίζονται σε:


· προσωπικές


· δεικτικές


· οριστικές


· κτητικές


· αυτοπαθείς


· ερωτηματικές


· αόριστες


· αναφορικές

Στα πλαίσια του μαθήματος της γλώσσας μας ανατέθηκε να κάνουμε ένα εννοιολογικό χάρτη με το λογισμικό cmaρ (η ομάδα μας: Παύλος, Βασιλική, Αντωνία, Μιχάλης)Δεν υπάρχουν σχόλια: