Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (4 κεφάλαιο από την 2η θεματική ενότητα του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής ΣΤ΄τάξης)

Ο πολίτης, ο άνθρωπος του σύγχρονου κόσμου ενημερώνεται με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Μ.Μ.Ε., όπως είναι η τηλεόραση, το διαδίκτυο, το ραδιόφωνο, η εφημερίδα,τα διάφορα περιοδικά.

Τα Μ.Μ.Ε.προσφέρουν στους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τη ζωή και τα γεγονότα όχι μόνο της χώρας τους αλλά και ολοκλήρου του πλανήτη, επιπλέον τους ψυχαγωγούν με θέματα πολιτιστικά και τους ενημερώνουν με εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. είναι πολύ ουσιαστικός σε μια κοινωνία που θέλει να ονομάζεται δημοκρατική για αυτό πρέπει να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες και να παρέχουν στου πολίτες μία αντικειμενική πληροφόρηση και ενημέρωση.
Οι όροι «πληροφόρηση» και «ενημέρωση» συχνά χρησιμοποιούνται εναλλα­κτικά, δεν ταυτίζονται. Η πληροφόρηση σημαίνει ως επί το πλείστον καταγραφή και συσσώρευση πληροφοριών, η οποία στηρίζεται κυρίως στην απομνημόνευση.Η ενημέ­ρωση (εν + ημέρα) σημαίνει ότι ο πολίτης βρίσκεται ουσιαστικά μέσα στα γεγο­νότα και τις καθημερινές εξελίξεις και τις καταλαβαίνει.
Όταν τα ΜΜΕ λειτουργούν σωστά προβαίνουν σε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των διαφημίσεων, χωρίς να στρέφουν τους πολίτες στην υπερκατανά­λωση και τη θεοποίηση του χρήματος.
Τα ΜΜΕ, όταν λειτουργούν σωστά,ενημερώνουν το μέσο πολίτη για σημαντικά οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τη γενικότερη κοι­νωνικοπολιτική πορεία της χώρας.
Μέσα από τα ΜΜΕ οι πολίτες γνωρίζουν την παράδοση, τα ήθη και έθιμα του τόπου τους. ενημερώνονται για τα πολιτιστικά δρώμενα ώστε να συμμε­τέχουν σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, ενώ τέλος μαθαίνουν και για τις διεθνείς εξελίξεις.
Τα ΜΜΕ συντελούν βοηθούν το μέσο πολίτη να γίνεται αυτόπτης μάρτυρας γεγονότων που έχουν γίνει στην άλλη άκρη του κόσμου, έχοντας έτσι την αίσθηση ότι βρίσκεται σ` ένα πλανητικό «χωριό», όπως έλεγε ο Πλωρίτης ( από τις σημαντικότερες σύγχρονες προσωπικότητες που έχει αναδείξει ο τόπος μας δημοσιογράφος, κριτικός, μεταφραστής,συγγραφέας) .

Υποχρέωση των δημοσιογράφων είναι, όπως θα έγραφε ο Alexis de Tocqueville, "να εκπαιδεύουν την δημοκρατία για να εξασφαλίζονται η ισοπολιτεία, η ισονομία (ο Α.Τοκβίλ είναι Γάλλος ιστορικός και πολιτικός, γεννήθηκε στο Παρίσι το 1805 και πέθανε στις Κάννες το 1859, προσπάθησε να βρει τους τρόπους με τους οποίους η ελευθερία θα μπορούσε να συνδυαστεί με τη δημοκρατία).


Η παραπάνω ανάρτηση είναι προϊόν επεξεργασίας  του μαθήματος μέσα στην τάξη με συγκεκριμένη ημερομηνία 6-4-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: